LOREDO GUTIÉRREZ, Xaquín; SILVA VALDIVIA, Bieito. Variables asociadas á competencia gramatical e léxica en galego e castelán do alumnado de Galicia ao final do ensino obrigatorio. Revista de Investigación en Educación, [S.l.], v. 12, n. 2, p. 191-208, oct. 2014. ISSN 2172-3427. Disponible en: <http://reined.webs.uvigo.es/index.php/reined/article/view/257>. Fecha de acceso: 24 mayo 2022