Loredo Gutiérrez, X., & Silva Valdivia, B. 2014 oct 31. Variables asociadas á competencia gramatical e léxica en galego e castelán do alumnado de Galicia ao final do ensino obrigatorio. Revista de Investigación en Educación. [En línea] 12:2