Loredo Gutiérrez, Xaquín, & Bieito Silva Valdivia. " Variables asociadas á competencia gramatical e léxica en galego e castelán do alumnado de Galicia ao final do ensino obrigatorio." Revista de Investigación en Educación [En línea], 12.2 (2014): 191-208. Web. 24 may. 2022