Loredo Gutiérrez, Xaquín, Y Silva Valdivia, Bieito. " Variables asociadas á competencia gramatical e léxica en galego e castelán do alumnado de Galicia ao final do ensino obrigatorio" Revista de Investigación en Educación [En línea], Volumen 12 Número 2 (31 octubre 2014)