Rodríguez Teijeiro, D. (2018). A Igrexa nas prisións de Franco (1936-1945). Revista De InvestigacióN En EducacióN, 6, 92-103. Consultado de http://reined.webs.uvigo.es/index.php/reined/article/view/56