PÉREZ RODRÍGUEZ, Uxío. Astronomía, Matemáticas e o seu ensino na obra de Frei Martín Sarmiento (1695-1772). Aplicacións didácticas da Historia das Ciencias e das Técnicas. Revista de Investigación en Educación, [S.l.], v. 7, p. 145-146, mar. 2010. ISSN 2172-3427. Disponible en: <http://reined.webs.uvigo.es/index.php/reined/article/view/81>. Fecha de acceso: 25 mayo 2022