Pérez Rodríguez, U. (2010). Astronomía, Matemáticas e o seu ensino na obra de Frei Martín Sarmiento (1695-1772). Aplicacións didácticas da Historia das Ciencias e das Técnicas. Revista De InvestigacióN En EducacióN, 7, 145-146. Consultado de http://reined.webs.uvigo.es/index.php/reined/article/view/81