Pérez Rodríguez, U. 2010 mar 1. Astronomía, Matemáticas e o seu ensino na obra de Frei Martín Sarmiento (1695-1772). Aplicacións didácticas da Historia das Ciencias e das Técnicas. Revista de Investigación en Educación. [En línea] 7: