Pérez Rodríguez, Uxío. " Astronomía, Matemáticas e o seu ensino na obra de Frei Martín Sarmiento (1695-1772). Aplicacións didácticas da Historia das Ciencias e das Técnicas" Revista de Investigación en Educación [En línea], Volumen 7(1 marzo 2010)