Bermúdez Montes, M. (2010). As poutas da censura franquista sobre a literatura galega. O caso da “nova narrativa”. Revista De InvestigacióN En EducacióN, 7, 104-112. Consultado de https://reined.webs.uvigo.es/index.php/reined/article/view/76