Unha aproximación á pragmática textual en Soldados de Salamina (2001), de Javier Cercas

  • Mª Teresa Bermúdez Montes

Resumen

Este traballo aborda o estudo da pragmática narrativa da novela de Javier Cercas Soldados de Salamina (2001) desde a perspectiva da análise semiótica. Preténdese contribuír á construción dunha visión holística da obra, grazas a unha análise do texto literario como signo. Analízase o contexto da enunciación e as relacións entre o texto literario e o lector implícito, por unha banda, e a presenza da metaficción, da intertextualidade, da polifonía, da Historia e do autobiografismo no discurso narrativo.
Publicado
2010-11-01
Cómo referenciar
BERMÚDEZ MONTES, Mª Teresa. Unha aproximación á pragmática textual en Soldados de Salamina (2001), de Javier Cercas. Revista de Investigación en Educación, [S.l.], v. 8, p. 117-127, nov. 2010. ISSN 2172-3427. Disponible en: <https://reined.webs.uvigo.es/index.php/reined/article/view/93>. Fecha de acceso: 29 nov. 2022
Sección
Artículos